برتری آموزشی

مکتب بین المللی کاردان، بنا به اعتبار و شهرت پوهنتون کاردان منحیث بهترین پوهنتون افغانستان بنا نهاده شده است.

مشارکت دانش آموزان

ما متعهد به ارایه خدمات آموزشی در محیط مشارکتی و الهام بخش برای دانش آموزان هستیم.

تدریس و نصاب آموزشی

استادان ما اشخاص متخصص و نخبه، با داشتن سالها تجربه تدریس در سطح ملی و بین المللی هستند.

به مکتب بین‌المللی کاردان
خوش آمدید

اولین مکتب دیجیتالی در افغانستان

مکتب بین‌المللی کاردان اولین مکتب مجهز با فناوری‌های نوین آموزشی در افغانستان است. این مکتب، بهترین شیوه‌های آموزش بین‌المللی را با روش‌های آموزش داخلی ترکیب و آموزش با کیفیت را برای کودکان کشور ارایه می‌نماید. مکتب بین‌المللی کاردان فراهم آورنده نصاب آموزشی جهانی، استادان با تجربه و ورزیده ملی و بین‌المللی (داخلی و خارجی) در رشته های مختلف، و مدیران متخصص و کارآزموده برای رشد آموزش و پرورش دانش‌آموزان می ‌باشد.

بیشتر بخوانید

چرا ما را برگزینید ؟

کاردان با سعی و تلاش مداوم در زمینه‌های نوآوری، خلاقیت، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، و ارایه خدمات تحصیلی در صدر تحصیلات کشور قرار دارد. کاردان، بنابر داشتن یک دهه تجربه و ارایه بهترین ‌شیوه‌های تحصیلی بین‌المللی در کشور، اکنون مکتب بین‌المللی کاردان را که فراهم کننده بهترین امکانات آموزشی جهانی است و برای دانش‌آموزان تجربه بی نظیری خواهد بود، ایجاد نموده است.

لطفاً برنامه دیدار از مکتب را برنامه ریزی کنید و ببینید که چگونه فرزند شما اینجا به رشد و شگوفایی می‌رسد.

برتری آموزشی
مشارکت دانش آموزان
تدریس و نصاب آموزشی