موفقیت دانش‌آموزان

ما اطمینان می‌دهیم که مکتب بین‌المللی کاردان آموزش عالی و با کیفیت را برای فرزندان شما فراهم می‌نماید. تا هر کودک بتواند آموزش و پرورش مورد نیاز را در محیط امن، راحت و پیشرفته کسب کند و به موفقیت برسد. برای تضمین موفقیت دانش‌آموزان، مکتب بین‌المللی کاردان، ترکیبی بی نظیری نصاب آموزشی، بهترین و به‌روزترین شیوه‌های تدریس و امکانات آموزشی را ارایه می‌نماید.

بدون تردید همه‌ی کودکان از استعداد‌های ذاتی خاصی برخوردار هستند. ما برای حمایت و زمینه‌سازی موفقیت دانش‌آموزان این نکته را مد‌نظر می‌گیریم که تعریف موفقیت باید در مناسبت به هر کودک متفاوت باشد. مکتب بین‌المللی کاردان دانش‌آموزان را نه تنها در عرصه پیشرفت علمی و اکادمیک حمایت می‌کند، بلکه در زمینه رشد شخصیتی نیز از آنها پشتیبانی می‌نماید. به این ترتیب، ما هر دانش‌آموز را به صورت جداگانه و شخصی در مسیر یادگیری و آموزش قرار می‌دهیم. نصاب آموزشی ما از برنامه‌های یادگیری فردی حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که همه دانش‌آموزان با وجود تفاوت های یادگیری از اینکه دارای چه سرعتی یادگیری هستند، می‌آموزند.

ترکیب نصاب آموزشی

تمرکز مکتب بین‌المللی کاردان در زمینه‌ برتری آموزشی، ما را قادر می سازد تا محتویات نصاب مک گرا هیل از جمله ریاضیات و علوم ساینسی، تکنالوژی و انگلیسی را با محتویات نصاب آموزشی افغانستان همانند مضامین تعلیم دینی، دری و پشتو درهم آمیزیم. ما دانش آموزان را قادر می سازیم که مضامین درسی را نظر به شوق و علاقه خویش برگزینند. مکتب بین المللی کاردان مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی را فراهم می کند تا دانش‌آموزان بتوانند مضامین اساسی و مضامین توانمندسازی را به اساس علاقه و استعداد خویش انتخاب نمایند.
برای معلومات بیشتر لطف نموده لست مضامین را داونلود نمایید

مضامین اساسی بین المللی

مضامین اساسی و اصلی مکتب بین المللی کاردان شامل ریاضی، انگلیسی و تکنالوژی می شود. ثبت نام در این مضامین برای تمامی دانش‌آموزان مکتب بین المللی کاردان الزامی است. مضامین اصلی مکتب بین المللی کاردان از طریق همکاری پایدار ما با نصاب آموزشی مک گراهیل برای ارائه محتوای دیجیتالی با تاکید بیشتر بر ایجاد محتوای اصلی صنف STEM که سبب رشد استعدادهای ویژه دانش آموزان مکتب بین المللی کاردان می شود، ایجاد شده است.

مضامین اساسی ملی

مضامین اساس ملی مکتب بین المللی کاردان شامل دری، پشتو و علوم دینی می شود که توسط وزارت معارف کشور تعيين شده است. ثبت نام در این مضامین برای تمام دانش آموزان مکتب بین المللی کاردان الزامی است. ما مضامین اساسی وزارت معارف را به حیث اساس و پایه مضامین بین المللی قرار داده ایم و موضوعات بین المللی را در مطابقت با آن ایجاد کرده ایم. مضامین اصلی ملی ما بصورت دیجیتالی بوده و با استفاده از تجارب متخصصان نصاب آموزشی در ارتقای کیفیت مضامین و محتوای درسی مکتب سعی نهایی به خرج داده ایم.
مضامین توانمندسازی

برترین مزیت مکتب بین المللی کاردان در تناسب با مکاتب دیگر، پیاده سازی بهترین شیوه های آموزش بین المللی از طریق صنوف ویژه توانمندسازی می باشد. صنوف توانمندسازی برای تمامی دانش‌آموزان و والدین آنها به صورت انفرادی پیشکش می‌شود تا هر یک از دانش‌آموزان مسیر منحصر به فرد آموزشی خویش را دنبال کنند. دوره‌های آموزشی توانمندسازی محتویات آموزشی اساسی ما را تقویت نموده و دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های ویژه خویش را تقویت بخشند و علایق خود را دنبال نمایند. دوره‌‌های آموزشی توانمندسازی مکتب بین المللی کاردان، دربرگیرنده بسته های آموزشی اختصاصی هستند که محتویات بخش‌های مختلف را با هم ادغام می‌کند تا دانش‌آموزان ما بتوانند اشیای نظریات را کشف و رشد کنند.

آموزش دیجیتالی

مکتب بین‌المللی کاردان دارای صنف‌های دیجیتالی مجهز با جدیدترین و به‌روزترین ‌امکانات آموزشی همانند تخته‌های دیجیتالی، دسترسی به شبکه انترنت، محتوای درسی دیجیتالی، تبلیت‌های‌ هوشمند برای دانش‌آموزان، و تکنالوژی نوین برای معلمان می‌باشد.

نصاب درسی و محتوای آموزشی مکتب بین‌المللی کاردان به شکل دیجیتال ارایه می‌گردد. برعلاوه، مضامین ریاضی، انگلیسی، قرآن کریم، فناوری اطلاعات، رباتیک و موسیقی به صورت دیجیتالی به دانش آموزان تدریس می‌شود. استفاده از تکنالوژی نوین و روش تدریس دیجیتالی، دانش آموزان ما را قادر می‌سازد تا به موفقیت برسند و اقتصاد آینده کشور را رشد دهند.

این بدان معنی است که ما کتاب‌های معمول سایر مکاتب را تدریس نمی‌نماییم، بلکه تبلیت‌های هوشمند را که حاوی مواد آموزشی دیجیتالی می‌باشد در دسترس دانش‌آموزان قرار می‌دهیم. ما معتقدیم که یکجا نمودن تکنالوژی در آموزش و پرورش افق‌های یادگیری را گسترش داده و انتظارات را به ویژه در میان گروه های سنی جوان بیشتر می‌سازد.