به ما بپیوندید

کاردان با سعی و تلاش مداوم در زمینه‌های نوآوری، خلاقیت، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، و ارایه خدمات تحصیلی در صدر تحصیلات کشور قرار دارد. کاردان، بنابر داشتن یک دهه تجربه و ارایه بهترین ‌شیوه‌های تحصیلی بین‌المللی در کشور، اکنون مکتب بین‌المللی کاردان را که فراهم کننده بهترین امکانات آموزشی جهانی است و برای دانش‌آموزان تجربه بی نظیری خواهد بود، افتتاح می‌نماید.

لطفاً برنامه دیدار از مکتب را با تماس با ما برنامه ریزی کنید و ببینید که چگونه فرزند شما اینجا به رشد و شگوفایی می‌رسد.

شرایط شمولیت (ثبت نام)

ما همه‌ی دانش‌آموزان را به مکتب‌ بین‌المللی کاردان خوش‌آمدید می‌گوییم. اسناد لازم برای ثبت نام در مکتب ‌بین‌المللی کاردان عبارت اند از:

  • درخواست‌‌نامه مکمل برای شمولیت (فورم شمولیت)
  • کاپی تذکره یا پاسپورت برای تثبیت سن
  • فورم مکمل واکسیناسیون
  • اسناد مکمل تبدیلی مکتب قبلی در صورت لزوم

فـــیــس

فـــیــس
فیس هر صنف زمان بندی
صنف ثبت نام فیس اقساط تخفیف اقساط تخفیف اقساط تخفیف
گروه بازی 20,500 162,000 1 10% 4 5% 12 -
نرسری 20,500 162,000 1 10% 4 5% 12 -
کودکستان 20,500 162,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف اول 24,500 198,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف دوم 24,500 198,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف سوم 24,500 198,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف چهارم 28,500 225,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف پنجم 28,500 225,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف ششم 28,500 225,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف هفتم 30,000 250,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف هشتم 30,000 250,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف نهم 30,000 250,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف دهم 30,000 275,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف یازدهم 30,000 275,000 1 10% 4 5% 12 -
صنف دوازدهم 30,000 275,000 1 10% 4 5% 12 -
  • فیس شمولیت: هزینه های مربوط به ثبت نام و ارایه مطالب آموزشی را پوشش می دهد.
  • فیس: هزینه های مربوط به یادگیری دانش آموزان را به صورت روزانه پوشش می دهد.
  • برنامه پرداخت: فیس باید از تاریخ تعیین شده الی ظرف ٥ روز پرداخت شود.

تخفیف فامیلی

تخفیف های در نظر گرفته شده برای سال ٢٠١٩-٢٠٢٠ شامل تخفیف های فامیلی می باشد.

تخفیف فامیلی
دانش آموزان تخفیف دانش آموزان تخفیف دانش آموزان تخفیف
2 5% 3 10% 4+ 15%