سهولت‌های مکتب

سهولت‌های مکتب بین‌المللی کاردان

مکتب بین‌المللی کاردان امکانات و سهولت‌های ویژه‌ای را برای شما شهروندان عزیز فراهم می‌کند تا فرزندان تان بتوانند به آرزوها و علایق شان دست یابند. این مکتب در کلیدی ترین نقطه شهر کابل موقعیت دارد. بر علاوه، ساختمان مکتب بطور اختصاصی برای مکتب طراحی و ساخته شده است، اندازه صنف‌های درسی ما نیز مطابق معیارهای بین‌المللی است. مکتب بین‌المللی کاردان امکانات و تجهیزات عالی و به روز جهانی از جمله میدان‌های بازی در داخل و بیرون ساختمان، امکانات ویژه ورزشی، کافه‌ تریا، و تعدادی از صنف‌های توانمندسازی تخصصی برای هنر، موسیقی، نمایش و STEM ر ا فراهم می‌کند.

از تکنالوژی و فناوری نوین در همه‌ی سهولت‌ها و امکانات مکتب استفاده به عمل می‌آید تا زمینه را برای ارایه آموزش عصری و مدرن در داخل و بیرون از صنف درسی مساعد سازد. مکتب بین‌المللی کاردان، امکانات ویژه و اختصاصی را برای دانش‌آموزان دوره پیش از مکتب (کودکستان) و دوره ابتداییه به اساس گروه‌های سنی شان ارایه می‌نماید. ضمنا، غذا در مکتب بین‌المللی کاردان توسط کارمندان آشپزخانه مکتب به اساس فهرست تهیه شده و بالاترین سطح میزان ایمنی و تغذیوی غذا را تضمین و تامین می‌کنند.

میدان بازی

بازی یک بخش مهمی از رشد ذهنی و جسمی کودکان به شمار می‌آید. ما برای دانش‌آموزان دوره پیش از مکتب (کودکستان) و دانش‌آموزان دوره ابتداییه، میدان‌های بازی ویژه و اختصاصی را ایجاد کرده ایم تا دانش‌آموزان ما بتوانند از به روزترین تجهیزات بازی و سرگرمی مستفید شوند. مکتب بین‌المللی کاردان میدان مجهز و سربسته بازی را با سفارش خاص در داخل ساختمان طراحی نموده تا زمینه‌های رشد و سرگرمی را در سطح بین‌المللی برای دانش‌آموزان فراهم نماید.

ورزش‌

ورزش یک بخش مهمی از رشد جسمی و فکری دانش‌آموزان به حساب‌ می‌آید. مکتب بین‌المللی کاردان طیف وسیعی از امکانات ورزشی از جمله یک میدان کوچک فوتبال و تجهیزات برای والیبال، بدمینتن، تینس و بسکتبال را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند. دانش آموزان از این خدمات در قالب مسابقات ورزشی برنامه ریزی شدۀ لیگ های داخلی در طول سال تعلیمی استفاده کرده می‌توانند.

صنف‌های توانمندسازی

محتوای اصلی آموزشی ما به واسطه صنف‌های توانمندسازی مانند هنر، رباتیک، نمایشنامه، موسیقی، تیاتر و صنف‌های دیگری که در تقویم آموزشی مکتب ذکر شده، تکمیل می‌شود. این صنف‌ها در اتاق‌های مجهز و اختصاصی توانمندسازی تدریس می‌شوند که ابزار آموزشی پیشرفته و نوین جهانی را بری دانش‌آموزان و معلمان فراهم می‌نماید.

امنیت، تسلیم ‌دهی و تسلیم‌ گیری دانش‌آموزان

امنیت دانش‌آموزان و کارمندان از جمله‌ی اولویت‌های کاری روزانه ما است. ما اقدامات ویژه‌ای را برای اطمینان از امنیت و مصونیت مکتب انجام داده ایم. به جز از کارمندان و دانش‌آموزان اشخاص دیگر اجازه ورود به زمین و محوطه مکتب را ندارند. تسلیم دهی و تسلیم گیری دانش‌آموزان نیز توسط تیم امنیتی با سهولت‌های خاص و معین در داخل مکتب تنظیم و مدیریت می‌شود.

ترانسپورت

والدین و دانش‌آموزان می‌توانند برای تنظیم روند حمل و نقل و ترانسپورت با تیم امنیتی مکتب مشوره نمایند. تیم امنیتی مکتب جوازنامه‌هایی را برای وسایل نقلیه‌ای که داخل مکتب می‌شوند صادر می‌کند. والدینی که خواهان استفاده از وسایل حمل و نقل و ترانسپورت مکتب هستند باید با مسوول ثبت نام مکتب تماس بگیرند.

کافه‌تریا و آشپزخانه مکتب

صبحانه، طعام چاشت و تمام مواد غذایی مکتب بین‌المللی کاردان توسط کارمندان آشپزخانه مکتب، به اساس فهرست غذا تهیه شده و تمامی معیارهای بهداشتی و ایمنی که تامین کننده تغذیه مناسب می‌باشد را جدا مدنظر می‌گیرند. کافه‌تریای مکتب، مکان مناسب و زیبا برای استفاده دانش‌آموزان است، و در زمان صرف غذای چاشت توسط معلمان نظارت می‌شود.